• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่สินเชื่อรายย่อย
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • วิเคราะห์งบการเงิน Feasibility Analysis

10-Dec-18

 

Applied
 • Attractive Salary Package
 • High Potential To Grow
 • Performance Bonus

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Relationship Manager
 • To maintain the relationship with customers
 • To analyze the customers' financial requirement

06-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years of direct experiences in Chinese
 • Identify potential customer in line with bank stra
 • Monitor account to ensure compliance and asset

06-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

06-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

05-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied