• ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ SME
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขาย มีใจรักบริการ

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Solicit new customers to deposit with the company
 • Contact customers to remind them of the maturity
 • More than 5 years with experiences

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for maintain existing and development
 • Identify potential customer bank strategies
 • At least 5 years experiences in Financial market

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good communication skill in native language
 • High level of interpersonal skills
 • University graduate in Marketing

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in Banking and/or Finance
 • 5-8 years experience in banking industry
 • Strong knowledge of banking products and systems

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Single License (for Investment Services Purpose)
 • 2 years experience in Banking
 • Give investment advisory for wealth customers

17-Nov-17

 

Applied
 • sale, service, analyst
 • finance and banking
 • new graduate is welcome

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree in Finance and Banking
 • Over 7-10 years experience
 • Good leadership, negotiation, communication skill

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor / Master’s degree in Business, Finance,
 • At least 5 years experience in Corporate Banking
 • Able to work independent

17-Nov-17

 

Applied
 • Corporate Banking Relationship Management
 • Knowledge in Palm Oil, Rubber industry
 • Competitive remuneration

17-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่สินเชื่อรายย่อย
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • วิเคราะห์งบการเงิน

16-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

16-Nov-17

 

Applied
 • 3-5 years in RM roles with background in credit
 • Experienced banker or respected business person
 • Strategic Thinking and Planning

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engage and acquire new clients per target
 • Prepare account plan and acquisition game plan
 • Equip with in-depth knowledge of SCB products

16-Nov-17

 

Applied
 • Relationship management
 • Credit analysis
 • Wholesales banking, oil and gas

16-Nov-17

 

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Finance, Economics or related fields
 • 3 - 5 years of experiences in Relationship Manager
 • Good English communication

16-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s / Master’s degree in Finance, Economi
 • Minimum 3 years direct experience as Relationship
 • Having background in Investment banking Corporate

16-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

16-Nov-17

 

Applied
 • Very good client-facing skills
 • Experience in relationship management is a plus
 • An understanding of the Thai FX market is a plus

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai and English (communicate, read & write)
 • Full-Time position available
 • 22.5K

15-Nov-17

THB20k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SINGLE LICENSE
 • เงินฝาก กองทุน และประกัน
 • จบใหม่

15-Nov-17

 

Applied
 • To Build and develop relationship with customer
 • Highly professional customer service to advice
 • Possess a Single License

15-Nov-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • To Build and develop relationship with customer
 • Highly professional customer service to advice
 • Possess a Single License

15-Nov-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Master’s degree in Business, Finance, Engineering
 • At least 5 years of banking experience
 • Good client relationship management skill

15-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

15-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ SME
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขาย มีใจรักบริการ

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 2 - 3 ปี
 • มีจิตใจเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Mindset)

15-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor degree with not over 38 years old
 • Good communication and presentation English
 • 5 years experiences in Financial market preferred

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

15-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

15-Nov-17

 

Applied
 • Experience in private wealth is an advantage.
 • Possess IP License is a plus.
 • Pleasant personality w/ good communication skills.

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านสินเชื่อผู้ประกอบการ SME
 • มีประสบการณ์งานด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้และเข้าใจธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ

14-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้และเข้าใจธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ

14-Nov-17

 

Applied
 • Wholesale Banking
 • Relationship Management
 • Credit Analyst

14-Nov-17

 

Applied
 • Relationship Manager
 • To maintain the relationship with customers
 • To analyze the customers' financial requirement

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Banking Industry)
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

14-Nov-17

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

14-Nov-17

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

14-Nov-17

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • analytical skills and knowledge of Financial
 • At least 3 years of commercial banking experience
 • Good selling and client relationship skills

14-Nov-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล