• ปริญญาตรี / โท ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีชีวภา
  • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบคุณภาพ
  • มีความรู้ในระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 5 ส

20-Jun-18

 

Applied
  • ISO17025 is a MUST
  • Softline, Hardline, Food
  • Experience in Quality Management

20-Jun-18

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่