• assist manager to manage team
 • support on standard setting
 • handle reports and analytics

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหาร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึั้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ QMR 3-5 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • Asst. QA Manager job
 • Chemicals industry
 • Job in Rayong, Thailand

17-Aug-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขา เคมีพอลิเมอร์
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องระบบมาตราฐาน ISO 9001 ,TS16949(APQP

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล