• มีประสบการณ์ในตำแหน่ง QMR มากกว่า 1 ปี
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • The employer is the big Group of Food Manufacturer
 • Interesting package for the successful candidate.
 • Opportunities to grow up in the career path.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 15 years of experience in QMS / RA / R&D / QA
 • Have strong leadership and creativity
 • Good in English and good computer skills

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และมี ภาวะผู้นำ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • ประสบการณ์งาน 3 ปี
 • มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Minimum 3 years in QMR
 • Manage 4M (Man, Material, Method and Machine)
 • Bachelors in Engineering, Business, Quality

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการจัดทำ นำไปปฏิบัติใช้
 • การรายงานผลการดำเนินงานของระบบบริหารคุณภาพ
 • รับผิดชอบในประสิทธิผลของการสื่อสารเรื่องข้อกำหนด

18-Jun-18

 

Applied
 • QMR, QC
 • Steel
 • Automotive

18-Jun-18

 

Applied
 • QMR
 • ผู้จัดการฝ่ายด้านคุณภาพ
 • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ

13-Jun-18

 

Applied
 • ดูระบบ ISO
 • สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto Cad Verion 2000
 • ควบคุมงาน ประกอบเครื่องจักรต่างๆ

13-Jun-18

 

Applied