• พัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์
 • งานราชการ นักวิชาการพัสดุ
 • Procurement

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • English competence is primary with administration
 • Candidate has numeracy, literacy and common sense
 • Knowledge of purchasing and logistics is benefit

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business, Chemistry
 • At least 6 years working experience
 • Good command of English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 7 years in premium items & local sourcing
 • Shopper catalogue products exp would be preferred
 • Good sourcing & English communication skills

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • age not over 30 years old
 • At least 2 years’ experience in Purchasing
 • Able to communicate effectively in English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Procurement Manager (THB100K - 120K)

Timesconsult Co., Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Plan the supply, sourcing product & service price
 • To supervise the procurement management & activity
 • Supervise and monitor on customer's satisfaction

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดซื้อในประเทศ
 • ทำงานคล่องแคล่วว่องไว
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในด้านงาน Purchase ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • Costing จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Procurement Specialist
 • ฺีBueng Kum, Ramintra
 • Urgent

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่่ำกว่า 27 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี
 • มีความมุ่งมั่น ทำงานเชิกรุก

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Planning policies and procedures for the purchase
 • Developing the organizational procurement strategy
 • Overseeing internal procurement support activities

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or above of Engineering
 • Good background in finance&international commerce
 • At least 3 years of working experiences

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sourcing key suppliers for long-term contract
 • Analyze the market price trend
 • Good command of English and presentation skill

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Procurement Manager
 • ERP Application Proficiency
 • 10 Years Experience (Procurement/Purchasing)

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-5 years in Oversea Procurement , Sourcing , Buy
 • Skillful in Microsoft Office
 • English Language & Communication

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • procurement
 • project engineer
 • Real Estate

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • procurement, procurement engineer, electronic,
 • procurement engineer, senior procurement
 • electronic, automotive, trading

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Procurement 6 years
 • Knowledge in Oracle is advantage
 • Good in English Communication

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ทุกสาขา เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 2 ปี ประสานงานชิปปิ้งได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ใช้งาน Excel ได้คล่อง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of working experiences
 • Chinese speaking
 • Rayong Based

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good Benefits
 • Real Estate
 • 5 Working Days

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male only, Age is between 35 - 40 years old
 • 5 yrs exp in internal control/Auditor/Cost Analyst
 • Exp in Procurement is included

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ, ไฟฟ้า
 • มีใจรักในงานบริการลูกค้า และงานขายสินค้า
 • ชอบงานด้านเอกสาร การเจรจาต่อรอง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Procurement Engineer
 • Material Purchasing, Material Sourcing
 • Material Planning

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสานงานในสำนักงานกับโครงการ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความกระตือรือร้น เสมอ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel โปรแกรม Forma
 • มีทักษะในการเจรจาต่อลองได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความอดทน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Procurement
 • Purchasing
 • Vendor Management

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Purchaser
 • Part of electronic
 • Railway

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Procurement Engineer

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in the field of Engineering
 • Experience 5-8 years
 • Good command in English (Japanese is preferable)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Willing to learn
 • Hardworking and responsible
 • University graduate preferred

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โทสาขาการจัดการ บริหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อสื่อโฆษณา
 • SAP, ภาษาอังกฤษ, การต่อรอง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • CAPEX
 • Procurement
 • Strategic sourcing

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Purchaser
 • Fresh graduated
 • Negotiate

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส/ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 2 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 • ใช้ Word , Excel ได้ดี และโปรแกรมด้านงานจัดซื้อ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ขยัน อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ขยัน อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 5 ปี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานที่ Bandara Suites Silom, Bangkok

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ทำงาน 08.00-17.00น. วันจันทร์-เสาร์ ได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree any related filed
 • Good command of English
 • Fresh graduate with no exp or less than one year

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถพูดได้มากกว่า 2 ภาษา คือ ไทยและอังกฤษ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Digitalized payment
 • Payment and Procurement Control
 • Accounting Control

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Indirect Procurement Manager (Spare Part)

Adecco Engineering & IT

ประจวบคีรีขันธ์

 • Bachelor degree in Engineering
 • Min. 5 years experience in procurement
 • Have knowledge about procurement engineer parts

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree in any related fields
 • 2-5 exp. in related fields
 • Have driving license

15-Jan-18

 

Applied
 • Sourcing/Procurement experience
 • Strong experience on supplier negotiating
 • SAP

15-Jan-18

 

Applied
 • degree or higher in Engineering, Economic
 • 1-3 years experience in Procurement
 • Advanced Excel knowledge , SAP – Procurement

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้อวัตถุดิบ
 • บริหารสินค้าคงคลัง อย่างน้อย 1 - 5 ปี

15-Jan-18

 

Applied
 • 5-8 years experience in Purchasing
 • Bachelor's Degree
 • ISO, IATF/TS16949 (TS16949)

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการนำเข้า-ส่งออก อย่างน้อย 5-8 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่่อสาร
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล