• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Project Management
 • IT Service Operations and Event Management
 • Technology Service Operations and Event Management

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี
 • มีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Administrator
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
 • admin งานธุรการ ประสานงานโครงการ

17-Jan-18

 

Applied
 • 1-2 years of experience in an admin. or marketing
 • Excellent English communication skills
 • Detail-oriented with excellent attention

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • An MNC with global presence
 • Focus in Energy sector
 • World-wide network

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายการตลาด 0 – 2 ปี
 • สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสได้

12-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบและจัดทำเอกสารต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานโครงการต่างๆ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี

09-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล