• พัฒนา, แก้ไข Software ในระบบงาน ERP สำหรับอุตสาหกร
  • วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
  • พัฒนา Windows Application ด้วยภาษา C#

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Male / Female, age 27-40 years old
  • Bachelor's Degree in Marketing, Business Admin
  • 4 years of experience in Program Administrator

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่