• planning and material control
 • Good communicate in English
 • work underpress

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai Nationality
 • Good command in English
 • Experience in production planning

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรมสิ่่งทอ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และความเข้าใจในการวางแผนและควบคุมการผลิต
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2 years’ experience in Production planning
 • Ability to use and troubleshoot the ERP/MRP.
 • Strong knowledge of production scheduling

18-Aug-17

 

Applied
 • บริหารกำลังการผลิต วัตถุดิบ คน เครื่องจักร
 • วางแผนและติดตามการใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 • ประสบการณ์ในด้านวางแผนการผลิต 2-3 ปี

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล