• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวะกรรมเคมี
 • การประชุมติดตาม และสรุปรายงานผลงานประจำวัน/สัปดาห์
 • วิเคราะห์ปัญหาและศึกษาแนวโน้มของผลการผลิต

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Food Manufacturer
 • Production Planner , Assistant Production Manager
 • Team - Shift Leader

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-3 yrs Experience in Quality & Project Management
 • Fluent in English, both Oral and Written
 • You love Tennis!

21-May-19

 

Applied
 • Group Leader
 • Poduction Management
 • Process are managed systematically

20-May-19

 

Applied
 • Senior Enginner or Supervisor level
 • Experience in FMCG business
 • Engineer , Food business , Production Line

17-May-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่