• ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิคภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ประสบการณ์งานการตลาด ในธุรกิจประกันวินาศภัย

10-Dec-18

 

Applied
  • Develop & Deliver high-impact training
  • Excellent presentation and communication skills
  • 3-5 years of experience in product training

07-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่