• มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน
  • มีความรู้เรื่อง Process การผลิต, จุด CCP ต่างๆ
  • มีความคิดเชิงบวก, อดทนมีวินัย, ตรงต่อเวลา

42 นาทีที่แล้ว

 

Applied
  • College diploma in field of engineering
  • 3 years working experience of Aluminum
  • Implement QA/QC activities in inspecting

12-Aug-20

 

Applied
  • Experience 5 years+ production process
  • Able to coach,motivate members/manufacturing/plant
  • Lean Six Sigma Green Belt or Black Belt

08-Aug-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่