• พัฒนาเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแล ตรวจสอบ แกไ้ข และปรับปรงุ ระบบที่พัฒนาขึ้น
 • ใช้ภาษาและเทคโนโลยีต่างๆ อาธิ เช่น PHP, MySQL

07-Aug-20

 

Applied
 • Work Style very flexible
 • English both spoken and written communication
 • Free drink

05-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ด้าน IT, Computer Science
 • ประสบการณ์ด้าน Web Development 1-2 ปี
 • อายุไม่เกิน 30 ปี

05-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เงินโบนัสตามผลงาน, ฟรีอาหารกลางวัน

04-Aug-20

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor Degree or higher in computer engineering
 • Programming language skill of CakePHP, Node Js
 • Compose System design documents

03-Aug-20

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่