• Male / Female, Thai Nationality, age 27 and above
  • Minimum 5 years of relevant experience
  • Good command in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ มีความรู้ด้านเอกสารงานบุคคล
  • บริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล