• ปริญญาตรี สาขา สถิติ/สถิติประยุกต์
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง อ่าน พูด เขียน) ได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • finance
 • finance operation
 • payment

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Securities Operation Service
 • Coordinator
 • KYC CDD

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Finance & Banking
 • Proficient use of Hiport software system.
 • Custodian of Banking & Financial business.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Business Admin
 • 1-2 years in shipping business
 • Positive interpersonal skills and good attitude

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • degree or master’s degree in Biology, Biochemisty
 • Good knowledge of GMP or GXPs practices
 • More than 2 years of experience in Pharmaceutical

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT and Digital Risk Management
 • IT Audit, IT Security within Banking/Financial
 • Good communication in English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Chief Operations
 • COO
 • Vietnam

18-Sep-18

 

Applied
 • General Administration
 • Marketing Research
 • Secretary

18-Sep-18

 

Applied
 • Contact point center of Operations team
 • Bachelor or Master’s degree in Economics
 • 3 - 5 years of working experience the securities

18-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ในงานด้านปฏิบัติการกองทุน
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Operations Officer

East West Siam Holiday (ATH) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Handle emergency phone call 24/7
 • Able to handle complains
 • Monitor and manage operational tasks

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or up in Law
 • Thai citizen, Age 26 years old. and up
 • Good command of English

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in International Transportation
 • Good command of English and computer literacy
 • BONUS

17-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor deg in business, supply chain or related
 • Min 2 years working exp. in warehouse
 • Good knowledge in warehouse ERP or SAP

17-Sep-18

 

Applied
 • Cyber Security Operaion and Incident Response
 • Minimum 3-8 years
 • Knowledge and experiences in SOC

14-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Finance, Accounting
 • Previous billing/financial operational experience
 • Min 0-2 yrs experience in financial institutions

14-Sep-18

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง,TOEIC500
 • ภาษาอังกฤษ ทั้งพูดและเขียน
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

14-Sep-18

 

Applied
 • Experience in Banking industry at least 3 years
 • Good command of English
 • -

13-Sep-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเขตการบิน
 • สายงานที่เกี่ยวกับปฏิบัติการเขตการบิน
 • ปริญญาตรีสาขาการจัดการสนามบิน

13-Sep-18

 

Applied
 • Thai nationals only.
 • Able to communicate in English.
 • Well organized, ability to manage multitask roles

13-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good interpersonal, coordination and communication
 • Be able to work under pressure
 • Have service mind

13-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน
 • มีประสบการณ์กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่

13-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in business
 • 3+ years experience
 • Excellent knowledge of MS Office

13-Sep-18

 

Applied
 • Arranging job schedule for guides and vehicles
 • Preparing tour documents, Provide info to customer
 • 10 mins walk from BTS Phayathai & Victory Monument

12-Sep-18

 

Applied
 • Welcome new graduated
 • Good command of English
 • Brief and debrief guide of each booking

12-Sep-18

 

Applied
 • Experience of Banking Industry
 • Computer literacy
 • Good written and spoken English

11-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-5 years experiences of operations fields
 • Good English Proficiency and MS Office
 • Work with all related to achieve business goal

11-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years of corporate banking experience
 • Good command of English and computer literacy.
 • Handle reconciliation process.

10-Sep-18

 

Applied
 • Minimum 2 years work experience
 • Excellent organization skills with analylitcal
 • Bachelor degree or higher

10-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied