• มีความรู้ด้านการ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รักษาระบบ IT
 • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้านอุปกรณ์ระบบ Network ในระดับที่ดี

22-Jan-18

 

Applied
 • Thai Nationality
 • 1-4 years exp in Admin, Accounting or Back Office
 • Coordinating with other staff in all departments

20-Jan-18

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (70 nationalities)

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chinese
 • coordinate
 • Corporate Secretary

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design and develop BI solutions using BI tools
 • Assist in implementing SAP
 • Work as a member of product team

17-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล