• Thai nationality
  • Knowledge in SAP
  • Knowledge in ISO 9001:2000

23-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์การทำงาน 4 ปี ขึ้นไป
  • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป

22-Jan-18

 

Applied
  • 5-10 Yrs in Event or Marketing.
  • Event & Organization Skills
  • Bachelor in Marketing

18-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล