• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เพศชาย/หญิง อายุ28-45 ปี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาดี เข้าใจในงานบริการ
 • ใช้โปรแกรม Smart Finder ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jan-18

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
 • นำเสนอการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
 • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ

20-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • Good English
 • Work experience

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Located in Bhiraj Tower
 • Be a part of a Japanese start-up office
 • Opportunity to use your HR and administrative skil

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Online Marketing,SEM/ Retargeting/ GDN experience
 • google analytics, google trends, google adwords
 • Strong analytical and communication skill

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านบัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีวุฒิบัตร CIA/CPA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in any fields
 • Office Manager
 • Good command of English.

19-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานโรงแรมในส่วนต้อนรับส่วนหน้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

19-Jan-18

 

Applied
 • Provide legal analysis and advisory services
 • Undertake arrangements for the Board’s meetings
 • Handle all ad-hoc legal issues/matters

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources
 • At least 10-15 years of HRM
 • Experience in Corporate HR Office

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachalor' degree in related field of logistics.
 • At least 5 years experienced in a Air Brokerage.
 • Excellent in English with toeic score

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Office Manager

T W S T Co., Ltd.

บางคอแหลม

 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
 • มีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับฟังความคิดเห็น

19-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

19-Jan-18

 

Applied
 • Month-end, quarter-end and year-end closing
 • Monthly expense variance analysis
 • Accounting System implementation team member

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Effective interpersonal skills
 • Have Experience in HR at least 8 years
 • Have Experience in Manufactory field

18-Jan-18

 

Applied
 • Knowledge of office administrator
 • Young and energetic culture
 • Chinese language skills required

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • office management
 • facility management
 • can work under pressure

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years minimum experience
 • Knowledge of hotel system capabilities
 • Computer literacy is essential

17-Jan-18

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Great Attention to Detail, Pride & Precision
 • Experience desired - MS Office, HR, Finance, Admin
 • Excellent Communication & Interpersonal Skills

17-Jan-18

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Located in Bhiraj Tower where you can easily
 • Be a part of Japanese start-up office in Thailand
 • To use your HR and administrative skill

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 1 year experience in field related
 • In-depth experience with website analytics tools
 • Programming languages,HTML,Java Script, CSS

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

17-Jan-18

 

Applied
 • Administrations Manager/Office Manager
 • Expatriate Service Manager/ Work permit/Expat Tax
 • Good English Communication

17-Jan-18

 

Applied
 • 5+ years of exp. in management consulting
 • Strong experience in LEAN
 • Strong communication in English

17-Jan-18

 

Applied

ASSISTANT OFFICE MANAGER

Fischer & Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Office management
 • Providing administrative support
 • making travel arrangements

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s/Master’s Degree in Business Admini
 • 3-5 years of experience in compliance in financial
 • A creative person and always seek for new knowledg

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Law
 • Having commercial knowledge
 • Excellent in English and interpersonal skill

16-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor or Master in Business Admin,Supply Chain
 • 8 years experience of Export, Administration,HR
 • Excellent English Communication,Supply Chain,Eport

16-Jan-18

 

Applied
 • Having the accounting / knowledge is preferable
 • Good Salary and Benefit
 • Good in writing and speaking English

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leading Guest Services Teams
 • Maintaining Guest Services and Front Desk Goals
 • Ensuring Exceptional Customer Service

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โทสาขาการจัดการ บริหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อสื่อโฆษณา
 • SAP, ภาษาอังกฤษ, การต่อรอง

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in eCommerce quality and claim.
 • Customer focus and support online fulfillment team
 • Online cases and complaint

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Computer science.
 • Minimum 3 years experiences in project management
 • Strong experiences in IT and Business Process

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing, Management
 • 5 years’ experience in sales Co
 • Import & Export

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Thai national, age preferable over 35 years old
 • 5 years experience in preparation of accounts

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • Handle various accounting tax matters.
 • Good command of spoken and written English.

15-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล