• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ 3-7 ปี ขึ้นไป ด้าน Web programming
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Very good command in English
 • 2 to 3 years of data analysis/operations
 • Degree in Logistics and Business

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science, IT
 • Minimum 3 - 5 years of work experience as NOC
 • provide onsite 24 x 7 coverage to customer

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in networking, data center environment
 • Report and Monitoring for customer and management
 • Bachelor Degree in Computer Science or related

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • จัดการระบบไฟฟ้า ระบบทำความเย็น และระบบเครือข่าย

21-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบกาณ์ 2-5 ปี ด้าน Web programming
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good knowledge of Network / Server Operations
 • Good knowledge of IT infrastructure components
 • Good communication in English/project management

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer
 • 0 -3 years in computer network/ Internet experien
 • Solid knowledge of IP Network/ System

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 year experience in Telecom industry especially
 • issues for providing IP transit, IP-VPN and IPLC
 • Plan budget of IP network infrastructure

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล