• จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Programming CNC date for making Die-Cast.
 • Processing mold. Control mold making.
 • Experience in mold making and Processing mold.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to utilize design skill with a leading Japanese
 • Can utilize your knowledge and experience
 • to be a part of business start-up team

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Vocational in Machanics/Industry or related field
 • Have skill of modify & repair plastic injection
 • Can drive and have driving license.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Engineering
 • Understanding of moulding techniques
 • Able to design moulds by using computer software

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • B.Sc., B.Eng in Electronics/ Electrical
 • NPI Engineer, IC/Semiconductor Industry,
 • 0-5 years of experience in Manufacturing field.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ
 • เขียนรายงานการซ่อมแม่พิมพ์
 • จบการศึกษาระดับ ปวส เป็นต้นไป. สาขาช่างกล

16-Jan-18

 

Applied
 • Sales Manager
 • Sales Executive
 • Sale

16-Jan-18

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Mold Technician

Obrist (Thailand) Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
 • ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิต
 • เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย

16-Jan-18

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Medical Devices
 • 3 - 5 years experience in CNC and Lathe cut
 • Good command in spoken and written English (plus)

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในแผนกแม่พิมพ์พลาสติก
 • 15 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Manager 5 ปีขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเขียน CAM 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Power Mill ,Hyper mill

15-Jan-18

 

Applied
 • ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาออกแบบแม่พิมพ์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • ดูแล Support ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานแม่พิมพ์ 3 ปีขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • ประกอบแม่พืมพ์
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบกาณณ์ในการทำงานจากโรงงานแม่พิมพ์ 3 ปีขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • วางแผนจัด Schedule ของการทำแม่พิมพ์
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์จากโรงงานแม่พิมพ์พลาสติก 2 ปีขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกขาย,จัดซื้อ
 • ประสบการณ์ในการทำงานในแผนกแม่พิมพ์พลาสติก 10 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office ได้คล่อง

15-Jan-18

 

Applied
 • ควบคุม เครื่อง CNC
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจากโรงงานแม่พิมพ์ 3 ปีขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. สาขาแม่พิมพ์พลาสติก
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's degree design field
 • Have experience over 3 year in Mold Design.
 • Good command in Thai, English Language

15-Jan-18

 

Applied
 • 3 Yr.experience is preferable
 • Good command in written & spoken English, Thai
 • Good command in skill Microsoft office

15-Jan-18

 

Applied

Mold Engineer

SIAM KAKIHARA CO., LTD.

ฉะเชิงเทรา

 • มีหน้าที่ควบคุมดูแลแผนก Injection
 • ระดับอาชีวศึกษาขึ้นไป (ไม่รับคนจบใหม่)
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือกล Mold

13-Jan-18

 

Applied
 • ตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์
 • เสนอแนะปรับปรุงแม่พิพมพ์ หรือ พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป เกี่ยวกับการฉีดพลาสติก

12-Jan-18

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถทดแรงกดดันได้ดี

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา ปวช.หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมโมลด์พลาสติกอย่างน้อย 2 ปี
 • ถอดประกอบโมลด์

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male 35-45 years old
 • B. Degree in Engineering, Mechanical or Industrial
 • Knowledge in ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001, etc.

11-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related field
 • Need experience 3 years in mold making
 • Salary plus other allowance

11-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ซ่อมแซมแม่พิมพ์

11-Jan-18

 

Applied
 • Age 23-30 years old
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • Experience in mechanical design

09-Jan-18

 

Applied
 • Chonburi, Amatanakorn
 • Mold, Die, Metalugical, Mechanical
 • Electronics Business

08-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Stamping
 • Plastic molding
 • Die-casting

08-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล