• Day to day administrative work
 • 1-3 years’ experience in secretary or admin
 • Bachelor degree in any field

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support marketing team in paper work.
 • Coordinate and communicate with Regional Office.
 • Very good in English.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์
 • ประสบการ์การใช้ Intent ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความชำนาญ การใช้ Line Facebook

24-May-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสานงานการตลาด
 • บัญชี, ธุรการ, ประสานงาน, การตลาด

24-May-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Admin
 • 1 year experience in marketing/sales support
 • Attention to details, systematic thinking

23-May-18

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Marketing
 • Work exp, min two years
 • Good command of English

23-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting, Finance, Marketing
 • Computer skill in Microsoft Word,Excel,Power Poine
 • 0-2 years experience in provident fund,mutual fual

23-May-18

 

Applied
 • เที่ยวต่างประเทศปีละครั้ง
 • ประกันสังคม
 • โบนัส

22-May-18

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 0-2 years experience in provident & private fund
 • Good computer skills in MS Excels, PowerPoint
 • Good communication and interpersonal skills

21-May-18

 

Applied
 • เงินโบนัสตามผลประกอบการและผลงาน
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง

21-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3 years working experience
 • Some experience in MIS practice
 • To do follow up report, call report and call plan

20-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work experience 3+ years
 • Degree in Communications, Advertising, Business
 • Computer software skills in MS Office

14-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล