• ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การโฆษณา
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดการขาย
  • เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์สนใจหาความรู้ใหม่ๆ

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • high degree of success in previous sales
  • sales management roles
  • Hotel and/or outbound call centre sales management

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล