• จบปวส.
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

22-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ / การจัดการ Logistic
 • มีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Experience in Logistics, Warehouse in Automotive
 • Able to work in Eastern Seaboard Industrial Rayong

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Logistic supervisor
 • Logistic
 • Export,Import

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Master’s degree
 • Good command in English communication
 • Able to travelling for business trip up-country

19-Jan-18

 

Applied
 • At least 5 years in Management level and Warehouse
 • Been working in Manufacturing
 • Able to relocate to Bangkadi - Pathumthani

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business Administration
 • 2-3 year experience in import & Export
 • Knowledge of warehousing or distribution

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Warehouse & Logistics management
 • Accurate and analytical thought process
 • Have relevant work experience & inventory control

18-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลสินค้ารับเข้าส่งออกคลังสิน
 • ประสานงานระหว่างหน่วยงานเกี่ยวข้อง
 • นับ Stock ส่งแผนกที่เกี่ยวข้อง

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Inventory, logistic, warehouse, sourcing, buyer
 • leadership, Supply Chain Management, Transporation
 • Supply Network Planner, Dangerous goods,

12-Jan-18

 

Applied
 • เปิดใบสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ และส่ง LC ให้ธนาคาร
 • ติดตาม Shipment และเอกสารจากผู้ขาย / เช็คพิกัดเรือ
 • ติดต่อสายเรือเพื่อซื้อ Freight / ซื้อประกันทางทะเล

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล