• เขียนโปรแกรม JAVA พัฒนาโปรแกรม Programmer
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer science
 • 1 year experience on developing Web Application

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Software Developer
 • Java, C#, Node, React, Javascript, PHP, Mobile
 • Up to 150,000 THB

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 160k /เดือน

Applied
 • Understanding JAVA,API
 • Workflow Development Skill
 • analyze and design workflow solution

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Java Developer

Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience designing and developing web
 • Experience with using tools such as Eclipse IDE
 • English comunication

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior Java Developer
 • Financial Technology
 • Bangkok, Thailand

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Experience in Java Programming around 1-5 years
 • Java Web such as Struts, Spring, Hibernate, SQL
 • Contract / renew

14-Dec-18

 

Applied
 • Angular-JS, J2EE / JEE, Spring, Strut,Hibernate
 • SQL, MySQL, MariaDB, MariaDB, Oracle
 • XML, JSON, Framework, database, OOP concept

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Background in Com. Eng, Com. Sci. or IT
 • JAVA software development skill is required
 • Fresh grad is also welcome

14-Dec-18

 

Applied
 • At least 3 years of experience in Java Programmer
 • WebSevice, WebSphere, Struts, Spring, EJB
 • Knowledge in UML and OOP is plus

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Analyst / JAVA Programmer / Tester
 • Able to work hard, team work, and keen to learn.
 • Positive attitude towards teamwork.

14-Dec-18

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • New graduated are welcomed
 • Preferred Solaris OS.

14-Dec-18

 

Applied
 • คนรุ่นใหม่ไฟแรง/จบใหม่ ปสก 0-5 ปี รัก IT & Coding
 • รู้จัก เข้าใจและใช้เป็น: OOP (Java) และ MVC
 • เรียนรู้และลุยงานด้าน Java, Angular, NodeJS, IONIC

14-Dec-18

 

Applied
 • 1-5 years in System Analysis / Design Experience
 • At least 2 years’ experience in programming
 • Test application to approve product right with req

14-Dec-18

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

JavaScript/NodeJS Developer

Daiitung Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • NodeJS
 • JavaScript
 • Developer

14-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • เขียนโปรแกรมด้าน Web Service หรือ Web Application
 • เข้าใจ Object Oriented Analysis and Design

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • Tag Libraries JSPs, JavaScript, Jquery.
 • Working Hours: Monday-Friday 08:30-17:30.

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • java, J2EE, JavaEE
 • spring, hibernate, struts
 • Node JS, Angular JS

14-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor Degree of Computer Science
 • 1 years Experience with website developing
 • Experience with Java Angular JS, Spring Boot

14-Dec-18

 

Applied
 • Exciting projects
 • BTS, MRT, Nonthaburi
 • up to 100K

14-Dec-18

 

Applied
 • Java, Spring Boot
 • 65,000 - 95,000
 • BANGKOK

14-Dec-18

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Front-end and web technologies
 • JavaScript, TypeScript, Node.js, Electron.js
 • Knowledge of Amazon Web services

14-Dec-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • System Analyst/Programmer
 • เก็บ Requirement จาก User
 • ออกแบบและพัฒนาระบบ .NET, JAVA, Mobile App

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานการจัดทำแผนงานรวมในการพัฒนาระบบ
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบตาม Requirement
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java Web Application Developer
 • Front-End and Back-End
 • Agile Environment

14-Dec-18

 

Applied
 • Coding/Programming and investigate systems.
 • Create and modify the system application.
 • Update Software documents and software developer

14-Dec-18

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา Web Application
 • การจัดการระบบฐานข้อมูล (Database) และ SQL, PL/SQL

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java Developer
 • Java Programmer
 • Software Developer

14-Dec-18

 

Applied
 • experience in System Analysis
 • RDBMS: MS-SQL and Oracle
 • Web Applications under JAVA environment

14-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Java หรือ Javascript หรือ PHP
 • มีความรู้พื้นฐานระบบฐานข้อมูล Database Oracle

14-Dec-18

 

Applied
 • At least 2 years Development experience
 • Experience with Agile Development Methodology
 • 5 Day working week (Monday to Friday)

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java/J2EE, SQL, Windows servers, SFTP concepts
 • Middleware technologies such as IBM Websphere,
 • MQ, Java, J2EE, Linux,ETL Processing

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#, Java, หรือ SQL ได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

14-Dec-18

 

Applied

Java Developer

Marco Technology Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Java Developer
 • Programming
 • Programmer

14-Dec-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Computer Engineer
 • 0 - 5 years of relevant experience
 • Experience working with HTML5, CSS, AJAX

13-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ โท - Computer Science ,Computer Enginee
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ/วิเคราะห์ระบบงาน 5 ปี
 • มีความรู้ด้าน Banking Design

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software, Web, FinTech, AI Lab are our expertise!
 • Modern software development with new Agile process
 • Near BTS/MRT. Learning. Very good and fair salary!

13-Dec-18

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Java Web Application, JSP, Servlet
 • At least 3 years’ experience of above skills
 • salary : 65,000 -70,000 THB (Contract )

13-Dec-18

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Java Developer

Palomar Systems Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ประสบการณ์ในการพัฒนา Java/Web App. 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ใน JAVA/J2EE/J2SE,Spring,Hibernate,Struts
 • มีความรู้ใน HTML5,Web-Service,JSON,Javascript,AJAX

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New grads are welcomed
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Knowledge in Java, Java Angular JS, Spring Boot

13-Dec-18

 

Applied
 • Minimum of 2 years experiences in Java programming
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst (Java/.Net)

The Prodigy (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Has experiences in get requirement user
 • C#, MVC, IIS, Java, JSP, Servlet, EJB, J2EE
 • Web Services and REST API

13-Dec-18

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Java J2EE,JavaScript,JSP, Servlet, EJB
 • 3 years of experience in developing software
 • Knowledge of Web Server and Web logic

13-Dec-18

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Good skill programing in JAVA or C#.Net and SQL
 • Male or Female, age not over 35
 • *Job Opportunity - Open position right now*

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in J2EE development
 • IBM WebSphere Application Server, Oracle WebLogic
 • Apache Struts / Apache Struts 2

13-Dec-18

 

Applied

JAVA DEVELOPER

G-ABLE

ยานนาวา

 • JAVA / J2EE
 • Javascript, HTML, XML, Eclipse
 • MVC, Struts, UML, SVN, Maven, Junit, GWT

13-Dec-18

 

Applied
 • At least 0-3 years’ in software development
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Web application, Programming Java,C#,.Net,PHP,VB,

13-Dec-18

 

Applied

Java Developer

Krungsri Consumer

ปทุมวัน

 • Experience in JAVA Development
 • Knowledge in J2EE framework Struts, Web Service
 • DBMS knowledge in Oracle and SQL Server

13-Dec-18

 

Applied

Java Engineer

Flash Express Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • Java Programmer, Software Developer
 • Spring, SpringBoots, Spring MVC
 • Gathering requirement, Design, Analyst

13-Dec-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • BS degree or higher in Computer Science
 • Experience with SQL languages
 • Work effectively as a Team

13-Dec-18

 

Applied