• ปริญญาตรี/ โท - Computer Science ,Computer Enginee
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ/วิเคราะห์ระบบงาน 5 ปี
 • มีความรู้ด้าน Banking Design

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java Technologies
 • analyzing business/function.
 • designing web application.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To design and developer business IT applications
 • To review/ recommend soltuions with BA, developers
 • To support as 3rd tier in production issue

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • J2EE,J2ME,Spring,struts, hibernate
 • angular,node js
 • Web Sphere

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • VERY HIGH SALARY+OT+BONUS
 • Strong JAVA coding skill
 • Design & Coding skill

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานการจัดทำแผนงานรวมในการพัฒนาระบบ
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบตาม Requirement
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java Programmer,Java Developer,Java System Analyst
 • Application Developer,Software Engineer, IT
 • Information Technology,Computer Sciences

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

16-Jan-18

 

Applied

System Analyst (Java)

LANSING BUSINESS SYSTEMS CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Strong analytical and organizational skills
 • Design, application
 • Knowledge java programmer

15-Jan-18

 

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere,J2EE
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, Thai nationality
 • Age not over 30 years old
 • Good spoken and written English is required.

14-Jan-18

 

Applied
 • Collect and analytical customer need
 • Design database and software specification
 • Web Application in knowledge of J2EE, C/C++ or V

13-Jan-18

 

Applied
 • Spring Boot,Hibernate,OAuth,Thyme leaf
 • Agile TDD BDD Rest API
 • Java , Servlet , SaaS , PaaS

05-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล