• ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ
 • ใจรัก Java ชอบ coding
 • ทำงานเป็นทีม แสดงความคิดเห็นกันได้

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HLC (High level control) , install and test ,IT
 • baggage handling system,Oracle or SQL,
 • C, C++,C#,JAVA (JEE architecture)IT infrastructure

18-Oct-19

 

Applied
 • JavaScript, Qlik
 • Qlik Sense API
 • Bangkok

17-Oct-19

 

Applied
 • 1 year experience in web application development
 • Angular, Vue.js, React, Node.js
 • Front-End / Full Stack

17-Oct-19

 

Applied
 • Software development (backend)
 • Big data and cloud technology (AWS, GCP, Azure)
 • International working environment

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Software development (backend)
 • Big data and cloud technology (AWS, GCP. Azure)
 • International working environment

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5+ years experience in web application development
 • JavaScript / TypeScript
 • Software architecture design and development

16-Oct-19

 

Applied
 • 3+ years experience in web application development
 • Angular, Vue.js, React, Node.js
 • Front-End / Full Stack

16-Oct-19

 

Applied
 • Software development
 • JavaScript/TypeScript
 • International working environment

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Developer / Programmer
 • PHP / Java / Node.js / React / Golang / others
 • Tech companies

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Integration,Integrator,Software Integration
 • Linux,Window,Java base application, JBoss, Tomcat
 • C,C++,Web Service, Software Integration Engineer

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BS/MS in Computer Science, Engineering
 • Good at English
 • 5-7 years experience in Software Development

16-Oct-19

 

Applied
 • Software development (backend)
 • Big data and cloud technology (AWS, GCP. Azure)
 • International working environment

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software development (backend)
 • Big data and cloud technology (AWS, GCP, Azure)
 • International working environment

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์/ไอที/ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานการเขียน Web App ด้วยภาษาJava
 • ใกล้BTS อโศก

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java
 • Developer
 • Full-Stack

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำหรับคนไทยเท่านั้น
 • ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ?
 • ไม่ต้องกังวลกับการสูญเสียงานของคุณ

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • software development experience
 • Java,or Go for large scale applications
 • Good Command of English

15-Oct-19

THB70k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Front-end
 • JavaScript
 • Developer

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java Development Manager
 • Software Development Manager
 • Technical Manager

14-Oct-19

 

Applied