• มีประสบการณ์ในการขายไอทีโซลูชั่นให้กับองค์กร
 • บุคลิกดี คล่องแคล่ว กล้านำเสนอ
 • มีความเข้าใจใน IT Soluition, Network, Cloud

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • IT Recruiter,Administrative Officer,Secretary
 • Talent Acquisition,HR Recruitment Consultant
 • Group Insurance with good salary and benefit

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Sales, IT Solution, SI project
 • CCTV, Network security project, Access control
 • Salary + Incentive, Bangkhen Bangkok

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Understanding of IT sales process
 • Presentation skill
 • Good in relationship management

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai, Male/Female, age 30-39 years old / 30-45K
 • Over 8 yrs exp. as Sales in IT industry
 • Good English / work @ BTS Ploenchit

11-Aug-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Sales
 • IT Business
 • Telecommunication

10-Aug-20

 

Applied
 • Thai, Male/Female, 31-40 years old/ @BTS Rajadamri
 • Having 8-10 years working experience
 • SQL/Programming language @ BTS Rajadamri

09-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years in Enterprise Sales experience in IT
 • Achieve sales target, Negotiating and closing sale
 • Excel, PowerPoint knowledge is a must

09-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good personality with strong communications
 • Bachelor’s degree in Marketing, Business Admin
 • 2 years of successful experience

05-Aug-20

 

Applied
 • ดูแลยอดขายและรักษายอดขายของตนเองให้เป็นไปตามเป้าหม
 • มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ
 • สื่อสารทำความเข้าใจและวิเคราะห์ภาพรวมของสินค้า

04-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have Knowledge of IT, Note book and Mobile
 • Self-motivated, energetic and creative thinking
 • Maintain existing and develop new channels

03-Aug-20

 

Applied