• •มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
  • •รู้จักการบริหารเวลา
  • •มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารต่อรองได้ดี

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • IT Recruiter
  • Sale Coordinator
  • Human Resource

18-Jan-18

 

Applied
  • Good Thai and English and Italian
  • Knowledge of Adobe products Including InDesign
  • Excellent teamwork

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล