• ต่างประเทศ จัดซื้อต่างประเทศ
 • ประสานงานต่างประเทศ International Coordinator
 • Purchasing International

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ต้องอยู่ในระดับสากล
 • สามารถทำงานตามเวลาที่ยืดหยุ่นได้
 • รับแรงกดดันได้ดี

20-Sep-18

 

Applied
 • มีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

20-Sep-18

 

Applied
 • Responsibility for Reservation and SPA to agent
 • Fluent in English (Toeic score test 700 up)
 • PR, Memo, Billing for international business

20-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Excellent command of English
 • Multitasking skills
 • Detail-oriented

17-Sep-18

 

Applied
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ต้องอยู่ในระดับสากล
 • สามารถทำงานตามเวลาที่ยืดหยุ่นได้
 • รับแรงกดดันได้ดี

17-Sep-18

 

Applied
 • Coordinate with internal function and external
 • 3 years of working experience in secretary
 • Good command of English, Chinese

14-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied