• QA/QC Inspector
 • QA/QC Inspector
 • QA/QC Inspector

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Inspector civil engineer
 • project management
 • construction, M&E

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Instrument inspector
 • Facilities Supervision
 • HSE obligations

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electrical inspector
 • CP Inspector
 • HSE obligations

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Welding - NDT Inspector
 • AFC drawing
 • contractual HSE obligations

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Civil Engineer
 • General Inspector
 • HSE obligations

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • QA back ground
 • QC Inspector
 • Experience 1-2 Years

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years experience in management system
 • Experience of the factory inspection
 • Bachelor degree or higher in Engineering

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตและระบบคุณภาพ
 • มีความรู้ทางด้าน การประกันคุณภาพ 0-2 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร, เคมี

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Food or equivalent
 • Experience 2-3 year in food inspection
 • Knowledge in ISO 17020

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experiences in QC/ QA of garment and textile
 • Age 23-35 years
 • Diploma or Bachelor’s degree in Textile, clothing

22-Aug-17

 

Applied
 • Male. Age of between 23 -35 years
 • Bachelor Degree or equivalent
 • 1-5 years in Food inspection

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 20-28 ปี
 • วุฒิ ปวส. สาขาช่างกล ช่างยนต์ หรือช่างอิเล็คทรอนิก
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมือวัด

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Diploma Degree in Architect
 • 5 years experience as a Site Engineer
 • Checking plans, drawings and quantities

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Interior Inspector

Cornerstone Management Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Bachelor or Diploma degree in Interior
 • 5 years experience as a site engineer
 • Overseeing quality control

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถดูงานตกแต่งภายใน และงานระบบวิศวกรรม
 • ประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี
 • ตรวจสอบงานก่อสร้าง

19-Aug-17

 

Applied
 • Degree in Mechanical Electrical
 • 5 years experience as a Site Engineer
 • Ensuring all materials used and work performed

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • inspection , instruction , Receipt , review
 • oil , vessel , cargo
 • field , procedures

18-Aug-17

 

Applied
 • inspection , instruction , Receipt , review
 • oil , vessel , cargo
 • field , procedures

17-Aug-17

 

Applied
 • 1 year of experience in a Site Engineer position
 • Male, Thai nationality, aged between 23-30 years
 • Inspecting pricing documents and quotations

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ : 25-35 ปี, ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ปสก.3-5 ปี ด้านออกแบบ ตกแต่ง ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ปสก.งานก่อสร้างร้านอาหารในห้าง พิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

 

Applied
 • inspection , instruction , Receipt , review
 • oil , vessel , cargo
 • field , procedures

14-Aug-17

 

Applied
 • High Vocational College or higher in any related
 • 3-5 years working experience in Quality Assurance
 • Have an experience in ISO 9001, ISO 14001

10-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล