• ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี
 • เขียนโปรแกรมด้วยภาษา VB , SQL , Oracle

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science
 • At least 2 years of experience in IT support
 • Ability to meet tight deadlines

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3-year experience of relevant office work
 • Make appointments, travel reservations
 • Organise existing resources / information material

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนเว็บไซต์ได้ มีความรู้ด้านไฟฟ้า
 • จบการศึกษาปวส. ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • University degree in the field of Computer Science
 • 3+ years’ security related work experience
 • Openly share your knowledge with the team

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เจ้าหน้าที่ IT Support (ปฏิบัติงานนครปฐม)
 • มีประสบการณ์และชำนาญในงานด้าน IT , Network
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศน์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปรับปรุง database ผ่าน MS Access/PHP
 • เหมาะสำหรับพนักงาน IT ทีทำงานประจำที่อยากหารายได้
 • มีความรู้ด้าน MS Access /PHP/SAP และโปรแกรมพื้นฐาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Configuring, testing and maintaining LAN, WAN
 • A recognised diploma/degree in IT or Engineering
 • Knowledge of Cisco and Alcatel network switches

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • qlikview, Business Intelligence, BI, SQL, English
 • SAP, Analytics, MySQL, Oracle, Pivot, ERP, Excel
 • Computer Science, IT, Big Data, PowerPoint, Word

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • มีความรู้ความสามารถทั้ง Hardware, Software
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลระบบ IT ของบริษัท
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • อายุ 32 ปีขึ้นไป เท่านั้น

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good communication skill in English.
 • Experience in IT Infrastructure, Network LAN, WAN
 • Experience in VMWare, Linux server, Windows server

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Officer

DELICIOUS STORY CO., LTD.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศชาย / หญิง
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • อายุอยู่ระหว่าง 20 - 30 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาITหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in computer science
 • Experience of working with hardware and network
 • Introducing new applications to users

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Web Application
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor degree of higher in Computer Sciences
 • MIS or related filed.
 • 4 years experienced in application support

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์

21-Sep-17

 

Applied
 • Junior IT Support
 • Good problem with IT issues
 • IT Support which related to Window Server, Network

20-Sep-17

 

Applied
 • installing and configuring computer hardware
 • monitoring and maintaining computer
 • talking staff, clients through a series's action

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงาน พิมพ์งาน เก็บเอกสาร หาข้อมูล อื่นๆ

20-Sep-17

 

Applied

IT Support Officer

Best T.J. Group Co., Ltd.

บางขุนเทียน

 • ชาย-หญิง อายุ 22- 35 ปี
 • จบ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม

20-Sep-17

 

Applied
 • ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Web Application
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

20-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาสถิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์สถิติบริหารความเสี่ยงในสถาบันการเงิน
 • มีความสามารถในการใช้งาน SPSS เป็นอย่างดี

20-Sep-17

 

Applied
 • Data Warehouse
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • Computer Science, Computer Engineering
 • Experienced in Data Security Management System
 • Database mnagement and computer programming

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 25-35 ปีขึ้นไป
 • มีความสะดวกในการเดินทางมาทำงาน

19-Sep-17

 

Applied

IT Support Officer

MJets Limited

ดอนเมือง

 • Bachelor Degree in IT, Computer Science
 • 3-4 years' experience in IT support role
 • Ability to work independently

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Officer/เจ้าหน้าที่ IT

M.B.J. ENTERPRISE CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศชาย, เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้น

19-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Information Technology
 • 2 - 5 years of experience in an IT security
 • Good advance knowledge of Network security

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-25 ปี
 • วุฒิ ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ,สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ คามเข้าใจในระบบ Network และเทคโนโลยี

18-Sep-17

 

Applied
 • จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถปฏิบัติงานที่ในพัทยาได้
 • มีความสามารถในการจัดการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆได้

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proven working experience in IT Security Control
 • Degree in Computer Science
 • Knowledge of ISO27000

18-Sep-17

 

Applied

IT OFFICER

Aquoz Solutions Inc

ต่างประเทศ

 • Hardware
 • Support
 • System

18-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้าน IT Support อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิมเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

18-Sep-17

 

Applied

IT Officer

Chaweng Cove Resotel Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in IT/Comp Sci/Comp Engineer
 • 5 years in management/ 2 years’ in CIO
 • Excellent organizational and leadership skills

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในงานสายไอที
 • มีความรู้ในระบบ Operating System (OS)
 • สามารถติดตั้ง ดูแล รักษาและซ่อมบำรุง

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Information Technology
 • Property Development
 • Management

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบ ป.ตรีทุกสาขา สาขาภาษาอังกฤษ
 • สาขาภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก

18-Sep-17

 

Applied
 • International Shipping Company
 • Good Benefit
 • Attendance bonus for each month & yearly bonus.

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Information Officer

Rubbersoul Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • จัดทำเอกสารภายในไลน์ผลิต
 • เพศ : ชาย
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

18-Sep-17

 

Applied
 • Manage and maintain hotel application softwares
 • Conducting skill development users training
 • Backup of all database, security and maintenance

15-Sep-17

 

Applied
 • Shift
 • IT
 • Officer

15-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลและพัฒนาระบบ Krungsri Learning
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

14-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT
 • System Development
 • Programmer

14-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล