• บริหารจัดการ Fraud Risk Management (FRM)
 • Exp. at least 5 ปี ด้านการตรวจสอบงานด้านทุจริต
 • ประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพ CFE

24-May-19

 

Applied
 • Experience 8 years in Fraud Management
 • Experience in SME lending
 • Monitoring and Investigating

21-May-19

 

Applied
 • Investigate, Fraud Control, ตรวจสอบการปฎิเสธรายการ
 • วิเคราะห์/สรุปข้อมูลในการทำทุจริต
 • Visa, MC, JCB, Chargeback

21-May-19

 

Applied
 • digital banking
 • fraud management
 • operational risk

21-May-19

 

Applied
 • Join the the largest eCommerce platform in SEA
 • Young, dynamic and challenging working environment
 • Attractive fringe benefits

20-May-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่