• สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-40 ปี
  • มีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 2 - 3 ปี
  • มีจิตใจเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Mindset)

16-Aug-17

 

Applied
  • Acquire new FD and CASA deposit
  • Self - driven and highly motivated
  • Co ordinate with branch and relevant parties

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Relationship Management
  • Wholesales Banking & Corporate Banking
  • Financial Institutions

12-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล