• งานเลี้ยงประจำเดือน
 • งานเลี้ยงวันเกิด
 • ท่องเที่ยวประจำปี

18-Dec-18

 

Applied
 • Microsoft .NET technologies, XML Web Services
 • AJAX, and MS SQL Server
 • C++ C# Oracle WCF, REST, SOAP, ASP.NET Web API

18-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • .Net, ASP.Net, MVC
 • JavaScript, CSS3, HTML5, AngularJS, ReactJS
 • NodeJS, RestFUL API

17-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced software programming
 • Strong technical knowledge of Agile methodology
 • C#, .NET, Programming

17-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • back-end backend development .net
 • Microsoft azure
 • Software architect

17-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Developing user large scale websites
 • software engineering including ASP.NET/MVC and C#.
 • Sitecore Certified

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied