• บริหารจัดการงานผลิตผังโครงการและออกแบบ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป

22-Sep-18

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree in Economics and/or Engineering
 • Work experience in Procurement
 • Ability to work under pressure

21-Sep-18

 

Applied
 • รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการใช้งานแอปพลิเคชัน
 • Web/Mobile Application
 • กำหนดสถาปัตยกรรมเชิงเทคนิค

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ตรงในธุรกิจ Trading/FMCG
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และประสานงาน เป็นอย่างดี

20-Sep-18

 

Applied
 • Business Development
 • Digital Banking
 • Lending

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • At least 6 years working experience
 • Computer Programming Experience
 • Salary 40k or above

19-Sep-18

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Partner with management team to develop T&D
 • Design, develop and deliver training programs
 • At least 5 years of experience in L&D

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Analyst
 • Junior / Senior / Specialist
 • Experience 0-7 years

19-Sep-18

 

Applied
 • System analyst
 • Junior / Senior / Specialist
 • Exp 0-8 years

19-Sep-18

 

Applied
 • JAVA Developer
 • 0 - 8 years experienced
 • Welcome new graduated

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and implement company learning strategies
 • Design e-learning, career plans and workshops
 • Work with Southeast Asia countries and India

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working knowledge of BOI/BOT regulations
 • Possesses entrepreneurial spirit and passion
 • Payments Background

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and implement company learning strategies
 • Design e-learning, career plans and workshops
 • Work with Southeast Asia countries and India

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mobile Banking , Digital Banking
 • E-Channel , Channel Development
 • Business Analyst , Business Development

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Marketing, Information Technolo
 • Product Development
 • Retail Banking

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing, communication
 • Can travel and work independently
 • Computer literate, familiar with MS office

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in HRM/HRD
 • 5 years relevant experience
 • training development

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business solutions development
 • Strategic business planning and execution
 • Relationship management

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Identify and assess Organisation's training need
 • Design and create training manuals
 • Monitor and evaluate training programs

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Development
 • Project management / Feasibility study
 • Experienced in Renewable Energy / Solar

17-Sep-18

 

Applied
 • BD, product manager
 • Manger, specialist
 • sale and marketing, product manager

17-Sep-18

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Competitive package.
 • Fast growing company.
 • Vibrant culture.

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years of relevant working experience
 • Relationship Manager
 • Product Management

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Procurement experience in Property Development
 • Excellent Sourcing & Negotiation Skills
 • Responsible for Purchasing materials and Services

17-Sep-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ออกแบบปละพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
 • เป็นวิทยากรสอนหลักสูตร ทั้งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
 • ทักษะการสื่อสารดี

14-Sep-18

 

Applied
 • Minimum 5 years of work experience in HRD
 • Proactive, Initiative, good analytical,
 • Possess “can do” attitude, entrepreneurial spirit,

14-Sep-18

 

Applied

Organization Development Specialist

VENDING CORPORATION CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 5 years experiences
 • change management
 • organization development

14-Sep-18

 

Applied