• มีความเป็นผู้นำ และสามารถบริหารทีมได้
 • สามารถออกแบบดีไซน์ได้ โดยใส่ไอเดียได้เต็มที่
 • เข้าใจระบบงาน และสามารถดำเนินงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design a truly exceptional user experience
 • Create visual UI systems
 • Fluent in English

15-Aug-17

 

Applied
 • Design desktop/web and mobile app mediums
 • Craft the vision of the product
 • Human-computer interaction

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Help design a truly exceptional user experience
 • Craft the vision of their product
 • Contribute to a design driven culture

10-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strategic design background,exceptional art skills
 • Create visual UI systems, creative direction
 • Excellent communicator, fluent in English

09-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Calling all Web & Mobile Graphic Designers
 • You have experience creating visual UI systems
 • Role open to local and international applications

01-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Calling all talented UX Designers
 • Design background, hybrid IXD /VD toolkit
 • Role open to local and international applications

01-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Calling all Senior Visual Designers
 • You have exp across desktop/web/mobile apps
 • Role open to local and international applications

01-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Calling all senior UX Designers
 • Do you have an online portfolio?
 • Role open to local and international applications

01-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leading company-wide product innovation
 • Setting strategic direction
 • Converting strategic goals into operational tasks

01-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Passion for web / UI design, functionality/testing
 • Work within Product
 • Role open to local and international applications

01-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล