• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์
 • มีความเข้าใจดีในนโยบาย ระเบียบวิธีของระบบงานธุรการ
 • มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Data Center Floor Manager,
 • Mechanical,Electrical computer hardware
 • capacity, utilisation, contracts, maintenance

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Continuity Planning
 • Disaster Recovery Planning
 • Data Center Server

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good Command of English
 • Electrical or mechanical License of Thailand
 • Nearby MRT

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Data Center Manager
 • IT system Manager
 • Assistant Data Center Manager

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • data center
 • IBM, DB2, Oracle, SQL Server
 • Install, configure, and maintain Data center

18-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science
 • Experience in networking
 • Can speak and write English clearly

17-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied