• วามสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และวางแผนงาน
  • ป.ตรีขึ้นไปด้านบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริการ ไม่น้อยกว่า 8 ปี

15-Oct-19

 

Applied
  • Can go to business trip (Europe, America, Asia)
  • Can commute by them self
  • Good personality

14-Oct-19

 

Applied
  • software tech support experience
  • People management skills
  • Excellent communication and cross-team cooperation

24-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่