Game Developer (C++)

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

  • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ 2 ปีทางด้านการพัฒนา software
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม C/C++

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Game Developer C++

StarTrends

กรุงเทพมหานคร

  • Full game server structure development experience
  • C/C++ development experience for more than a year
  • Familiar with Lua script, Lua virtual machine

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล