• ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ
 • เจรจา ติดต่อประสานงานชี้แจงในฐานะตัวแทนบริษัท
 • รับผิดชอบการร่าง / ตรวจนิติกรรมสัญญา

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Interesting & Challenging Job Scope
 • Regional & International Exposure
 • Customised Career Advancement Journey

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least Bachelor’s degree in Law.
 • 3-5 years working experience in Law.
 • Good interpersonal and communication skills.

17-Aug-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Possesses Thai Lawyer License
 • All aspects of legal work

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Law and above
 • 3 – 7 Year working experience
 • Corporate law/compliance/reorganization/M&A

16-Aug-17

 

Applied
 • Corporate and commercial Legal
 • Experience in corporate and commercial laws
 • Excellent command of English

15-Aug-17

 

Applied
 • work with one of the Japanese biggest organization
 • utilize your skills to support business expansion
 • build up your own connection for future career

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or Higher in Laws
 • Has knowledge in Law & Regulation, Good in English
 • 2 years experienced in corporate legal.

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum three (3) years of qualified experience
 • Legal, Civil and Commercial Law, Labour Law
 • Proactive, Hard working and diligent

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Corporate Legal Manager

SkillBox Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor or Master's degree in Laws
 • At least 5 year experience in business law/ Corpor
 • Extensive knowledge of the regulatory environment

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล