• ชาย อายุ 28 - 35 ปี
  • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และชอบงานด้านพัฒนาโปรเจ

04-Jul-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่