• นักวิเคราะห์การลงทุน อายุ 25-35ปี
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน วิเคราะห์สินเชื่อ การลงทุน
 • ปริญญาตรี/โท การเงิน บริหารธุรกิจ

20 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years in M&A, venture capital
 • Understand investment both direct and indirect
 • Launch new venutre project

10-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Banking
 • At least 5 years’ working experience
 • Knowledge in capital market products

09-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master's degree in finance or accounting
 • 5+ years of related experience in equity money
 • Good command of English

07-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Experience in quick service restaurant is required
 • Minimum 5 years of experiences
 • Having personal car is required

05-Dec-18

 

Applied