• Proficiency in Chinese and English
 • Strong communication skills
 • Adaptability to different personality types

18-Aug-17

 

Applied
 • Proficiency in Chinese and English
 • Strong communication skills
 • 5+ years experience in collection business

18-Aug-17

 

Applied
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ชาย / หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

18-Aug-17

 

Applied

Call Center Supervisor

Gosoft (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Call Center
 • Supervisor
 • Customer Service

17-Aug-17

 

Applied
 • รับสายลูกค้าที่โทรสอบถามเรื่อง บัตรเครดิต
 • รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
 • อัพเดทข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Consumer Sevice Manager (Call Center)

Nestle (Thai) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Call Center Manager
 • Consumer Engagement
 • Consumer Service

16-Aug-17

 

Applied
 • ม.6, ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
 • พิมพ์ดีด ไทย อังกฤษ ได้ไม่ต่ำกว่า 35 คำ/นาที
 • มีใจรักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นกะได้

15-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปริญาญาตรีทุกสาขา
 • มีใจรักบริการ มีทักษะในการสื่อสารดี
 • สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้

14-Aug-17

 

Applied
 • 0 - 1 year experience in call center service
 • requires TOEIC score ≥ 650
 • Able to work on shift schedule

14-Aug-17

 

Applied
 • Male or female, aged 22-28 years old
 • experience in customer service or call center
 • Some relevant work experience in a call center

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล