• มีความรู้ด้าน Database: Microsoft SQL Server
 • ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาก่อนขึ้น Production จริง
 • ต้อนรับเด็กจบใหม่ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ 0-3ปี

26 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Code using .NET languages (C#, VB .NET)
 • Computer Science, Engineering
 • Provide technical support

27 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมC# , .Net ได้
 • เขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี

27 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Good Experience with ASP.Net,MVC,Restful,web API
 • happy to use C# going forward
 • Salary: 20,000 - 100,000 THB

27 นาทีที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 1-3 years Experience with a development language
 • Knowledge in .NET Application Architecture

28 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • C#.NET (good to have experience in WPF), MVC
 • MS SQL Server database (Transact-SQL) 2014
 • At lease 3 years of experience in C#.NET Developer

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ในทักษะการเขียนโปรแกรมด้วย .net
 • สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย SQL Server, Oracle.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

C# Programmer / Developer

LEX247 (THAILAND) CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in software development
 • Good command in English
 • Competitive salary

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in IT
 • 3+ years for Senior Java Software Development
 • Computer language - Web application

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science, IT
 • 1+ years’experience in SQL Developing, Programmer
 • Experience in Monitoring and Developer

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai male or female, age between 22-28 years old
 • 5 yrs exp. as Programmer / Using JAVA, Oracle, SQL
 • Fresh is welcome / Good in English / @Ramkamheang

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

COBOL Programmer

ATJ Recruitment (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • larger implementation project expeirence
 • great compensation and benefits
 • stable company with good career development

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer,MVC
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

15-Jan-18

 

Applied
 • Male/Female/Thai nationality
 • Bachelor's or Master Degree in Computer Science
 • 2 years experience in ASP.NET, C#

15-Jan-18

 

Applied
 • Program with C/C++ embedded system (on Electronic
 • At least 1 years of C /C++ embedded system
 • Bachelor’s degree in Computer Science

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree
 • Location Silom / Sathorn
 • Contract 6 Months - 1 Years

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในงาน 0-3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ และมีความมุ่งมั่น

14-Jan-18

 

Applied
 • Male / Female, Thai nationality
 • Age not over 30 years old
 • Good spoken and written English is required.

14-Jan-18

 

Applied
 • Contract 1 Year
 • .NET Programmer
 • .NET System Analyst

13-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • COBOL Programmer,COBOL Developer,COBOL Analyst
 • Information Technology,IT,CICS,DB2,SQL,JCL
 • Programmer Analyst,

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or Master Degree in Computer Science
 • .NET, C# skill
 • At least 1-2 years experience in ASP.NET

12-Jan-18

 

Applied
 • Degree in Computer Sci/Software Engineer
 • Excellent in ASP .NET C# with MVC, Web Service
 • Knowledge of Oracle database, PL/SQL and Oracle

12-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Information Technology
 • Validating feasibility of coding implementations.
 • Analyzing and designing systems, databases

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C# .Net, VB.Net, AJAX, CSS and JavaScript
 • Coding Web Applications and Integration with SAP
 • PL-SQL, Database Trigger, Oracle9i, SQL

12-Jan-18

 

Applied
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • อยากร่วมงานกับบริษัทฯไฟแรง เน้นทำงานเป็นทีม
 • หนึ่งใน startup ที่โตเร็วที่สุด ลูกค้ากว่า 700 ราย

12-Jan-18

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Fresh graduates are welcome
 • Degree in Computer Science or IT related field
 • Understand software development life cycle

12-Jan-18

 

Applied
 • RTOS Embedded
 • Linux Engineer Programming
 • C++ Programmer C Pyphon

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science ฯลฯ
 • เขียน java android c# จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยืดหยุ่นเวลาทำงาน

12-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 – 32 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน Database และ Pramming Language

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai male or female, age between 22-28 years old
 • 5 yrs exp. as Programmer / Using JAVA, Oracle, SQL
 • Fresh is welcome / Good in English / @Ramkamheang

12-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in IT or related
 • Good knowledge in JAVA
 • New Graduates also welcome!

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai male or female, age between 22-28 years old
 • 5 yrs exp. as Programmer / Using JAVA, Oracle, SQL
 • Fresh is welcome / Good in English / @Ramkamheang

11-Jan-18

 

Applied

C#.Net Programmer

I&I Consulting Group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ASP.NET, ASP.NET MVC, REST Service, WCF Service
 • Have an experience in SQL, PL/SQL
 • Have an experience in jQuery, AngularJS, Bootstrap

11-Jan-18

 

Applied
 • มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมด้วย ASP.NET C#
 • สามารถใช้งานภาษาสคริปเช่น Javascript,jQuery
 • มีความรู้ ความเข้าใจ RDBMS โดยเฉพาะ MS SQL SERVER

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor' s degree สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อายุไม่เกิน 23 ปี

11-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science, IT
 • Has 3 years exp. in Programmer .NET
 • Knowledge of programming connects database system

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering
 • Experience in ASP.NET with C#, MVC, JavaScript
 • Experience in Structured Query Language (SQL)

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Age between 25 - 30 years old
 • 2 yrs exp in System Develop, Web Application
 • Knowing Technical Programmer Skils

11-Jan-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • C#.Net
 • ASP.Net
 • Samutprakarn

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C#.Net Programmer,C#.Net Developer,C#.Net System
 • System Analyst,Technical Analyst,Software Engineer
 • ASP.Net,C++,VB.Net,Application Developer,IT Relate

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Age is 28 years old up
 • 4 Years of Experience in design and create program
 • knowing VB.NET, C#.NET, ABAP

11-Jan-18

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in IT or related
 • New graduate also welcome!
 • 0-3 years experiences in COBOL

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ภาษา C#, .NET
 • OS : Windows 7, และ/หรือ Linux
 • Database : SQL และหรือ ORACLE

10-Jan-18

 

Applied
 • Programmer C#.Net or VB.Net
 • Programmer HTML5, PHP, Web Design
 • Develop Web application and Design update content

10-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • Knowledge in ASP.NET or C#.NET
 • At least 3 year experience

09-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 year of experience in C# .NET
 • develop report with reporting service
 • Experience codeing store procedure

08-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล