• สัญชาติไทย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี วิศวคอมพิวเตอร์, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีปสก. Java, C#.Net ,ASP.NET, MVC

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • dynamic environment
 • financial products
 • experience in C#.NET Development

18-Oct-19

 

Applied
 • Coding/Programming and investigate systems.
 • programming using C# .NET, ASP.NET, SQL Serve
 • MySQL, SQL Server, Oracle.

18-Oct-19

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • Develop program with VB.Net, Net or C#.Net
 • 3 years experience in Programmer/software develop
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science

18-Oct-19

 

Applied
 • data scientist
 • It, information technology, Computer Engineering,
 • Computer Science, programmer

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Computer skill Java, Hibernate, Spring, frame work
 • J2EE, Weblogics, C#.Net, PL/SQL
 • Minimum experience 2 years

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Programmer C#/.NET, VB, ASP (3)
 • Programmer PHP/MySQL, Android (5)
 • Application Support (2)

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years in Software Development
 • Strong experience in C#.NET, PL/SQL and Oracle
 • Experience in C#.NET and .NET MVC Framework

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Angular-JS, J2EE / JEE, Spring, Strut,Hibernate
 • SQL, MySQL, MariaDB, MariaDB, Oracle
 • XML, JSON, Framework, database, OOP concept

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในงาน 0-3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ และมีความมุ่งมั่น

17-Oct-19

 

Applied
 • Welcome new graduate
 • Applicants must have strong Java skills
 • Knowledge of SQL Command

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • Welcome new graduated
 • Can work as a team

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good understanding on Oracle SQL Command
 • Fast learner on Database tables structure design
 • Minimum 2 years’ experience in PL/SQL development

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age not over 25 years old
 • 1 years experience
 • Thai nationality only

17-Oct-19

 

Applied
 • ABAPer & SAP Consultant FI/CO, SD, MM & PP
 • Can communicate in English
 • Minimum 2 years experience

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or Master Degree in Computer Science
 • .NET, C# skill
 • At least 3 years experience in .NET C#

16-Oct-19

 

Applied
 • Java / Hibernate / Spring / Struts / SQL / Oracle
 • Thai nationality
 • Developer / Software Engineer / Programmer

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

C# Programmer

Cathcart Associates Asia Recruitment Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • hand on experience with C# .NET
 • enterprise to governmental projects
 • intermediate English

16-Oct-19

 

Applied
 • Fresh graduates are welcome
 • Degree in Computer Science or IT related field
 • Understand software development life cycle

16-Oct-19

 

Applied
 • PHP Programmer
 • CodeIgniter
 • Laravel

16-Oct-19

 

Applied
 • Programmer, Developer, Software Engineer
 • React, AngularJS, Java, C#, .Net MVC, Android, PHP
 • Web API, SQL, MS SQL Server, Oracle

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 years experience in program in UIPath
 • 2 years experience as application developer
 • Experience in multi-programming/scripting language

16-Oct-19

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • C#.Net
 • .NET Core MVC, HTML5, JavaScript, JQuery
 • Programmer .Net

16-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering
 • Experience in ASP.NET with C#, MVC, JavaScript
 • Experience in Structured Query Language (SQL)

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, Age between 24-30 years old
 • .Net, Java, SQL, C# Programming skill
 • 2+yrs as Programmer, Software Developer, or relate

16-Oct-19

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Computer,Engineering,RPA
 • 2 years experiences in C#.NET MVC
 • Professional in programming and database skill

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Health Insurance
 • .Net, C#
 • .Net, C#

15-Oct-19

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • C# .Net, ASP .Net , PHP , MVC , Rest & Soap API
 • OS : Windows 7, และ/หรือ Linux
 • Database : SQL และหรือ ORACLE

15-Oct-19

 

Applied

.Net Programmer (6 month contract)

CDS Solution Corp., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • C#.Net
 • SQL Server
 • Web Appilcation

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in IT or related fields
 • 5 years’ experience in AS400 and RPG Program
 • Good command in English communication

15-Oct-19

 

Applied
 • Experience in Programmer or Web Application
 • Good knowledge of language C#.Net, SQL
 • Have knowledge in K2 is will be advantage

15-Oct-19

 

Applied
 • 0-3 years’ experience in programming
 • Computer Engineering,Computer Science,IT
 • C# or Java programming skill

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in computer science
 • Work exp., 5 yrs. in a related field
 • Knowledge of C# on Visual Studio,.Net, and MVC.

15-Oct-19

 

Applied
 • Java,Block Chain,Unit-testing code,Golang
 • Design&develop web app.,Bug Fixing,Angular
 • JavaScript (NodeJS),improve app. performance

15-Oct-19

 

Applied
 • Knowledge and experience in C, C#
 • Responsible for support and maintenance
 • Have knowledge about HTML, XML

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min 1 year of experience is required.NET ASP C#
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer
 • .NET Framework ,Web Service, XML, Ajax, jQuery,CSS

15-Oct-19

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 0-3 years’ in software development
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Web application, Programming Java,C#,.Net,PHP,VB,

15-Oct-19

 

Applied
 • Excellent Compensation Packages and Benefits
 • Excellent career path and
 • Regional scopeand Projects assignments

15-Oct-19

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Knowledge of Java, C#, C#.Net, ASP Net Developer
 • Knowledge of System Analyst, Business Analyst
 • Knowledge of test case,test scripts,test plan

15-Oct-19

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Able to work as a team under pressure
 • Strong proficiency in C
 • Familiarity with continuous integration

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in programming using C# .NET or JAVA
 • Coding/Programming and investigate systems
 • Knowledge of frameworks for .NET or JAVA, Struts

14-Oct-19

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ASP.NET, C#, VB.NET, Javascript, ASP, Java
 • Experience: Web Application, Web Service
 • Minimum 4 years. in SDLC

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • JAVA, J2EE, Spring, Strust, Hibernate, Angular
 • C#.NET, MVC, VB.NET, MS SQL Server, Oracle, DB2
 • WebSphere, JBOSS, Tomcat, Eclipse, NetBeans

14-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • 3-5 years’ experience in SAP (MM, PP, SD, FI, CO)
 • Experience in Server/PC system, Software

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior C# .NET
 • Chiang Mai
 • Agile Methodology & Scrum Process

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer,MVC
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

11-Oct-19

 

Applied
 • C# .NET, VB.NET, ASP.NET, software
 • Web service, Windows service, testing, API
 • SQL, DBMS, MVC Framework, Programming

11-Oct-19

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

C# Programmer

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 • ประสบการณ์ การพัฒนา Web-based Application
 • ออกแบบโปรแกรมได้ตามหลัก OOP

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถเขียน Code, SQL หรือ SAS
 • เขียนโปรแกรม วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Science

10-Oct-19

 

Applied