• จัดทำข้อมูลและรายงานธุรกิจประกันภัยรถยนต์
  • จัดทำรายงานที่ต้องนำส่งตามข้อบังคับของ คปภ.
  • ประสบการณ์ด้านกลยุทธ์และวางแผนในธุรกิจประกันภัย

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่