• สามารถใช้softwareและเขียน SQL ได้
 • มีGreen Beltหรือ Black Belt Six Sigma
 • บริหารทีมงานวิเคราะห์ธุรกิจ / GIS / MISได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Generate reports to analyze in-app performance
 • Analyze data and provide insights for management t
 • Proficiency in Python and SQL are prerequisites

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BI Consultant, Pre-Sales Consultant
 • Experience in BI or Strong Knowledge in BI
 • Challenging environment

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 full project life cycles
 • Experience of BI upgrade project
 • Proven system support experience of BW

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 90k /เดือน

Applied
 • A Bachelors degree in MIS
 • 5-8 years of experience within a Business
 • MS BI Stack including SSIS, SSMS, SSRS, SSAS

16-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Design, build and deploy BI solutions
 • Create visualizations
 • In-depth understanding of database

16-Jan-18

 

Applied
 • 5 years of experience
 • Supports the data governance program
 • Strong organizational and time management skills

16-Jan-18

 

Applied
 • จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก
 • จัดเตรียมฐานข้อมูลเพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูล
 • พัฒนาระบบ Corporate Dashboard

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • junior to senior level
 • emerging company
 • fast career growth

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in IT
 • Minimum 2 years in SAP BI/BW
 • Provident fund, Bonus, Insurance group and other.

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • knowledge of ETL tools, SQL, PL/SQL,
 • 3+ years' of experience in the relevant BI/DW
 • Good command in English

15-Jan-18

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • bachelor degree
 • 3 years experience
 • Strong Skills in PL/SQL and Oracle Database.

15-Jan-18

 

Applied
 • Thai or expat, 25 to 35 years old
 • 1-3 years work experience
 • 700 TOEIC score or excellent English

13-Jan-18

 

Applied
 • 1+year of BI product development
 • experience- SAP BI would be advantage
 • Strong business and analytical skills

12-Jan-18

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Business Intelligence
 • Database
 • MySQL

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exciting opportunity with Technology Development
 • Savviness in Business Intelligence System
 • A great opportunity on a rewarding career path

12-Jan-18

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ระสบการณ์ 2-5 ปีในด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการวิเคราะห์การแก้ปัญหาในการตลาด

12-Jan-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • manufacturing
 • business intelligence
 • career opportunity

11-Jan-18

 

Applied
 • Produce Daily, Weekly, Monthly business report
 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Statistics
 • At least 3 years’ experience business performance

11-Jan-18

 

Applied
 • Data warehouse
 • Agile Concept
 • Real Time Decision Management System

11-Jan-18

 

Applied
 • Minimum of 7-10 years of Business Intelligence
 • Good command in English
 • Strong Leadership skill

11-Jan-18

 

Applied
 • Strong in SQL, PHP and Web Technology
 • Experience in eCommerce and Logistics Business
 • Good Communication in English

11-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Minimum 3 years of working experienced
 • Experienced in working as a team

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Data Warehouse & Analytics Consultant
 • 2 years experience data warehouse,reporting
 • SAP BW,SAP BusinessObjects, Qlik

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Microsoft SQL Server
 • Experience in Data Warehouse/Business Intelligence
 • Microsoft reporting technologies e.g SSRS, SSIS

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in ETL technologies
 • Understand Banking/Financial
 • Strong in designing data model and data warehouse

09-Jan-18

 

Applied
 • Good command in English (Spoken and Written)
 • Strong Sales and Marketing Analysis
 • At least 5 years experience in data analysis

08-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Computer Science
 • Design and develop data visualizations
 • Strong knowledge in data warehouse and BI concept

08-Jan-18

 

Applied
 • 5 years experiences with MS BI Stack.
 • Ability in Programming Languages.
 • Detailed knowledge of core BI Fundamentals.

08-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business processes of Supply Chain and Planning
 • .NET, Microsoft BI Suite (SSRS, SSIS, SSAS)
 • Support In-house Supply Chain Application

08-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล