• ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Banking Industry)
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Corporate Banking Relationship Management
 • Knowledge in Palm Oil, Rubber industry
 • Competitive remuneration

11-Dec-18

 

Applied
 • Corporate Banking Relationship Management
 • Knowledge in Palm Oil, Rubber industry
 • Competitive remuneration

11-Dec-18

 

Applied
 • Excellent command of Chinese
 • Manage business relationship with corporate client
 • Finance & banking/ sales and marketing experience

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Master’s Degree in Business Administration
 • 5 years of working experiences in banking
 • Excellent personality with high communication

11-Dec-18

 

Applied
 • Manage business relationship with KBank clients
 • Credit, Financial and Industry analysis
 • Multi Corporate / Corporate Banking Segment

10-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor / Master’s degree in Business, Finance
 • Good understanding of banking products and service
 • Strong leadership and good people management skill

10-Dec-18

 

Applied
 • Acquire new customers in target industries/segment
 • Prepare Account Plan / Strategy
 • Work closely with product partners to cross-sell

10-Dec-18

 

Applied
 • Responsible for expanding new clientele base to su
 • Responsible for ensuring that quality of loan port
 • To continue business development

10-Dec-18

 

Applied
 • Expand business with existing and prospective clie
 • onduct on-going monitoring of clients under their
 • Develop / execute marketing plans to achieve assig

10-Dec-18

 

Applied
 • Excellent command of Japanese (JLPT N1/N2)
 • Manage business relationship with corporate client
 • Finance & banking/ sales and marketing experience

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Wealth Relationship Manager
 • Banking industry
 • Job in Bangkok, Thailand

10-Dec-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • To Build and develop relationship with high net wo
 • To advice on investment product
 • To expand customer

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied