• ประสบการณ์ในการทํางานด้านนิติกรอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถร่างสัญญาทางธุรกิจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • LL.B/LL.M
 • Researching laws and past judicial decisions
 • Fluency in both speaking and writing skills

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Law with experience
 • Graduated from Thai Bar Association (เนติบัณฑิต)
 • If have lawyer license will be advantage

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Bachelor Degree of Law or higher
 • good command of English and computer skill
 • experience in corporate works, work permit, visa

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor Degree of Law or higher
 • good command of English and computer skill
 • 3-5 years experience in contract & legal advice

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • strong interpersonal and communication skills
 • excellent command of the English language
 • LL.B. or LL.M. from a reputable university

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง, อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี/โท สาขานิติศาสตร์, มีใบอนุญาตว่าความ
 • ผ่านการว่าความมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีใบอนุญาตว่าความจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

นิติกร / Legal

Siam Master Concrete Co., Ltd.

นครศรีธรรมราช

 • ดูแลจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายขาย
 • ประสานงานและช่วยงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • โบนัสประจำปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • ว่าความ
 • รู้กฎหมายแรงงาน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years experiences in corporate matters
 • All aspects of legal works
 • Fluent in English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีด้านกฎหมาย/
 • งานทนายความ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior Lawyer
 • Banking Law and BOT Regulations
 • At least 5 years working experience

20-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Law
 • Drafting memoranda of advice
 • Negotiating with counter parties and lawyers

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Law with possession of lawyer license
 • Good in written and spoken English
 • experience in commercial law

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age 25 years old
 • Having a professional license (lawyer)
 • Experienced in government, court, lawyer's office

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

20-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

20-Mar-18

 

Applied
 • Thai national with Thai lawyer’s license
 • degree or Master’s degree in law
 • Have legal experience in law firm is preferred

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Higher Degree in Laws
 • Providing Legal Advice and Opinion on Legal Issues
 • At least 3-5 years Experiences in Corporate Laws

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการดำเนินคดี
 • มีใบอนุญาติที่สามารถว่าความได้ (Attorney License)

20-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

20-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

20-Mar-18

 

Applied
 • Lawyer junior
 • Legal tax law
 • Important commission system

19-Mar-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Lawyer associate
 • Legal tax law
 • Important commission system

19-Mar-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • legal,lawyer,automtive
 • business,corporate,law
 • agreement,compliant

19-Mar-18

 

Applied
 • Expose to international environment
 • Engage in various industries
 • Develop business mindset

19-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

19-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

19-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

19-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

19-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

19-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

19-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

19-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

19-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

19-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

19-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

19-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

19-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

19-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

19-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

19-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

19-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การประสานงาน
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานคดีในการปรับโครงสร้าง

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในงานนิติกรรมสัญญา
 • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิต
 • มีใบอนุญาตทนายความ

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีความชำนาญด้าน ก.ม.แพ่ง, ก.ม.อาญา, ก.ม.แรงงาน
 • สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ทั้ง กทม. และตจว.

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย และเอกสารสัญญา
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการร่าง และตรวจสอบหนังสือสัญญา

19-Mar-18

 

Applied
 • Flexible with a positive attitude
 • Proficiency in English
 • Opportunity to grow with the company

19-Mar-18

THB16k - 20k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล