• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามตำแหน่งงาน
 • มีความขยัน, ซื่อสัตย์,อดทน, ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
 • มีใจรักงานด้านการบริการ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years experience in position
 • Work well under pressure
 • Good Attitude & service mind

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานคอนโด 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน พรบ.อาคาร
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Laundry Attendant

Khaolak Bhandari Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

15-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

14-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • บุคลกเหมาะสมตามตำแหน่งงาน
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ

12-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

11-Jan-18

 

Applied

Restaurant Attendant

Granmonte Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • 2 years experience in F&B
 • Small team of staff. Thai & Western restaurant.
 • Accommodation allowance, waiter, waitress

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี
 • F&B Attendant

10-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์ในงานดูเเลห้องพักเท่านั้น
 • เริ่มงานทันที ระยะเวลาทำงาน 1 มค. - 15 มีค 2018

10-Jan-18

 

Applied
 • ดูแล ให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่แขก
 • ดูแลความเรียบร้อยของพนักงาน
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

10-Jan-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดีและมีใจรักในงานบริการ
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้

08-Jan-18

 

Applied
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพที่ดีและมีใจรักในงานบริการ

08-Jan-18

 

Applied

Housekeeping Attendant

Wora Bura Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ม.6ขึ้น

08-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล