• ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ในงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

14-Dec-18

 

Applied
 • Explore what's new
 • 5 Stars of International Chain Hotel
 • Near BTS Chong Nonsi

13-Dec-18

 

Applied
 • บุคลิกดี รักความสะอาด เข้างานเป็นกะได้ มีวินัย
 • ทักษะการสื่อสารดีเยี่ยม ตรงต่อเวลา
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ยิ้มแย้มแจ่มใส

11-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานอาคาร ธุรการอาคาร 2 – 3 ปี
 • มีความรู้ด้าน พรบ.อาคารชุด เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการเรียนรู้ และมีใจรักงานบริการ

11-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • หากมีรถจักรยานยนต์ พิจารณาพิเศษ
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-18

 

Applied