• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์
  • ประสบการณ์ในงานขาย, ประสานงาน หรือบริหารโครงการ
  • มนุษยสัมพันธ์ดี อารมณ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสารดี

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล